วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม”จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ถนน มส 5016 สายบริบาลเมืองสุข (ข้างTOYOTA) อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน และบังคับใช้กฎหมาย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

125

131

126

127

128

129