เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124