วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายเกษม บุญสงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมรายการ เทศบาลเมืองฮ่องสอนสัมพันธ์ FM 99.5 MHz แม่ฮ่องสอน อสมท. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ตั้งเเต่ช่วงเวลา 13.00 น.-14.00 น. ณ สถานีวิทยุส่วนภูมิภาค อสมท แม่ฮ่องสอน

101

102

103

104