วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมรับมอบพระบรมสารีริกธาตุจากคณะเจ้าภาพ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกอบพิธีอัญเชิญมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปยังวัดพระธาตุดอยกองมู เพื่อนำทักษิณาวัตรรอบองค์พระธาตุดอยกองมู 3 รอบ เพื่อจัดพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานไว้ ณ วัดภูสมะนาราม ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนได้สักการะต่อไป

81

82

83

85

86

87