วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน รับแจ้งเหตุไฟไหม้ป่า กำลังจะลุกลามเข้าบ้าน บริเวณข้างวัดศิลาหลวง
งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำรถดับเพลิง เเละรถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ออกทำการระงับเหตุ โดยใช้เวลา 30 นาที ควบคุมเพลิงไว้ได้
30
31
32
33
34