งานป้องกันได้นำรถดับเพลิง พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ได้ทำตรวจเชคอุปกรณ์ประจำรถ เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุสถานการการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่ ด้วย

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96