วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ​ วัดก้ำก่อ​ ตำบล​จอง​คำ​ อำ​เภอเมือง​แม่ฮ่องสอน​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ​ วัดก้ำก่อ​ ตำบล​จอง​คำ​ อำ​เภอเมือง​แม่ฮ่องสอน​ จังหวัด​แม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีทำบุญสมโภชปราสาทและระเบียงทางเดินวัดก้ำก่อหรือซุ้มประตูทางเข้าไปสู่ศาลาการเปรียญ เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระญาณวีรากร เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง​ ที่ปรึกษา​เจ้า​คณะ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ (อดีตเจ้าคณะ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน) เป็นประธานสงฆ์ เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชาวไทยใหญ่ โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระญาณวีรากร เจ้าอาวาสวัดหัวเวียง​ ที่ปรึกษา​เจ้า​คณะ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน​ (อดีตเจ้าคณะ​จังหวัด​แม่ฮ่องสอน) เป็นประธานสงฆ์

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

114

113

115