25 ธ.ค.2564 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำบุคลากรกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนบุคลากร รพ.ศรีสังวาลย์ บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองออกตรวจ ATK ( Antigen test kit คือชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ที่สามารถทดสอบได้ในเบื้องต้น เหมาะกับผู้ที่สงสัยหรือไม่แสดงอาการติดเชื้อ การทดสอบใช้เวลาไม่นานรอผลเพียง 15-30 นาที ) แก่พ่อค้า แม่ค้า รวมถึงผู้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในตลาดสายหยุด และประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัย ของพ่อแม่พี่น้องในชุมชนตำบลจองคำ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114