25 พ.ย. 64 รร.เทศบาล3 จัดอบรมการลงข้อมูลนักเรียนในกลุ่มไลน์สมาร์ทซิตี้ ในเรื่องการเลื่อนชั้นนักเรียน การให้สิทธิ์ผู้ปกครอง1ท่านจับคู่กับนร.1คน ให้กับคณะครู โดยคุณครูวรรณทร แสงโรจน์เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ครับ