วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 22.45 น.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้พบเหตุไปล้มบริเวณสี่แยกวัดศิลาหลวง ชุมชนปางล้อ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเนื่องจากฝนตกหนักเรียบร้อย

69

70

71

72