วันที่ 8 มีนาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำรถน้ำออกสนับสนุน ฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศเพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ตั้งเเต่วันที่ 8- 14 มีนาคม2564 ในช่วงเวลา 14.25 น โดยใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ ประมาณ 1 ชั่วโมง และนำรถน้ำ ออกปล่อยน้ำบนพื้นผิวถนนขุนลุมประพาส

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36