งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฉีด-พ่น ละอองน้ำให้ความชุ่มชื่น เพื่อลดปัญหาหมอกควัน เเละมลพิษทางอากาศ บนถนนเส้นสิงหนาทบำรุง และถนนขุนลุมประพาส โดยจะทำการฉีดพ่น ละอองน้ำ จำนวน 2 รอบ รอบเช้า เวลา 10.00 น. และรอบบ่าย เวลา 14.00 น. ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรไปมา ระมัดระวังการลื่นล้มและ ขออภัยในความไม่สะดวก

12

13

13

14

15

16

17

18

19