วันที่ 27 มกราคม 2564 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เเละนายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผอ.กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม สถ. ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประประมาณ 2563 โครงการออกแบบระบบเพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยแก่ผู้พัอาศัย และนักท่องเที่ยว (Smart City) ภายในพื้นที่ของเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมจองคำเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งคณะบริหาร เป็นผู้รับการตรวจและร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการฯ ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

139

140

141

142

143

144

145

147

148