เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมล้างตลาดไล่โควิด 19 ต้อนรับปีใหม่ 2564 เเละเดินรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขายสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกัน เเละลดการเเพร่เชื้อของโรค Covid-19

127

128

129

130

131