วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมโครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 กิจกรรมแลกของขวัญ และขอพรจากผู้สูงวัยเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ อาคารวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลฯ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อาคาร 2

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

119

120

121