ทีมอาสาสมัครคัดกรองโควิด-19 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณตลาดสดเทศบาล ตลาดนัดวันอาทิตย์ และถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ซึ่งในแต่ละจุดจะมีการบริการเจลแอลกอฮอล์ การตรวจวัดไข้ แสกนแอพไทยชนะ หรือลงชื่อเข้าใช้ กระผมและทีมงานขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยครับ

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104