วันที่ 5 พฤศจิกายน 25563 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน บุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลและประธานชุมชน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลแม่ยวม และร่วมทำกิจกรรมศึกษาดูงาน เกี่ยวกับวิธีการนำใบไม้มาอัดขึ้นรูปแบบจาน (จานใบไม้) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

18

19

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

20