ถนนขุนลุมประพาส

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพปฏิทินการท่องเที่ยว

.

Read More

ปฏิทินกีฬา

.

Read More

ที่พักในเขตเทศบาลฯ

.

Read More

ร้านอาหารในเขตเทศบาล

.

Read More

ถนนขุนลุมประพาส

                                ถนนสายเอกอ้าง                   แต่บุราณ

                ขุนลุมเหล่าข้าราชการ                          เรียกใช้

                ประพาสสู่นาครสถาน                          สถิตสุข

                จึงเรียกนามถนนไว้                            หนึ่งให้ระลึกถึง

 

ภูมิศาสตร์และความสำคัญ

                ถนนขุนลุมประพาส เป็นถนนสายหลักที่มีความยาวที่สุดในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และเป็นถนนสายเชื่อมต่อรับกับถนนสายหลักที่เชื่อมต่อเมืองแม่ฮ่องสอนกับต่างจังหวัด มีพิกัดศูนย์กลาง19°18´ 20´´ N ,97°57´52´´ E ถนนสายนี้มีความสำคัญต่อการคมนาคมของจังหวัด เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมประตูเมืองทั้งสองฝั่ง พาดผ่านไปยังสถานที่ราชการหลายแห่ง อาทิ เรือนจำจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ศาลากลางจังหวัด สถานีตำรวจโรงเรียน เป็นต้น

ความเป็นมาในอดีต

                ในอดีตจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีเส้นทางเข้าออกโดยรถยนต์ จนลุปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ได้มีการตัดถนนจากจังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๒ เส้นทาง คือ ทิศใต้ตัดจากอำเภอฮอดเข้าสู่แม่สะเรียง ทิศเหนือตัดจากบ้านแม่มาลัย อำเภอแม่แตงเข้าสู่อำเภอปาย ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ จอมพลสฤษดิ์ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนนตรี ได้เร่งรัดการตัดถนนให้แล้วเสร็จมาบรรจบกับที่บ้านหนองแห้ง ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งถนนขุนลุมประพาสนี้ถือเป็นส่วนเชื่อมต่อผ่านตัวเมืองแม่ฮ่องสอนของถนนสองสายนี้ ชื่อของถนนขุนลุมประพาส อันหมายถึงถนนที่เหล่าข้าราชการใช้ในการเดินทางไปติดต่องานราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอซึ่งถนนสายนี้ตัดผ่านนั่นเอง

ความเป็นไปในปัจจุบัน

                ปัจจุบันถนนขุนลุมประพาสเทียบว่าเป็นถนนสายหลักที่รับแขกผู้มาเยือนเมืองแม่ฮ่องสอน ทั้งที่มาจากประตูเมืองฝั่งทิศใต้ และประตูเมืองฝั่งทิศเหนือ ซึ่งถนนสายนี้จะเลียบผ่านศาลากลาง ศาล อนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา สถาบันการศึกษาสำคัญของเมืองแม่ฮ่องสอน แม้ในปัจจุบันที่ว่าการอำเภอหลังเก่าอันเป็นที่มาของชื่อถนนเส้นนี้ จะแปรสภาพเป็นสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องจากที่ว่าการอำเภอได้จากบริเวณถนนเส้นนี้ไปแล้ว แต่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน ที่จะจารึกผ่านชื่อถนนขุนลุมประพาสสายนี้สืบไป

แจ้งซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคในเขตเทศบาล

lon

 

             การชำระภาษีออนไลน์

    1383016457418-etax2013

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0851689
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
26
64
26
38595
597
7925
851689

Your IP: 66.249.71.100
2020-04-05 12:24

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com