วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลฯ นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกฯ และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย "วันรพี" ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน