เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เทศน์ธรรม การใช้ชีวิตอย่างไรให้เป็นสุข และมีวิทยากรจากศูนย์ฯท่าโป่งเเดงให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและการเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ,ฝึกปฏิบัติขั้นตอนการเพาะเห็ดฟาง การดูแลรักษาและเทคนิคการเก็บเกี่ยว ณ อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน