เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือ วานปะลีก ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยจัดงาน เลี้ยงเจ้าเมืองที่ชาวแม่ฮ่องสอนเคารพนับถือ และมีพิธีสวดมนต์เย็น สี่มุมเมือง ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็น สิริมงคลแก่ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบ้านเมืองจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุข ภาคเช้า จัดประเพณี เลี้ยงเจ้าเมือง ที่ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก และศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ โดยประชาชนแต่ละชุมชน นำอาหารคาว หวาน เช่น ขนม หรือผลไม้ และเครื่องบวงสรวง เครื่องเซ่น ถวายทั้ง 2 แห่ง ส่วนภาคเย็น นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดมนต์เย็น หรือ วานปะลีก สี่มุมเมือง พร้อมกัน โดยป๊อกหรือชุมชนทางตะวันออก สวดมนต์เย็น ที่ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก / ป๊อกทางตะวันตก จัดที่ป๊อกกาดเก่า/ ป๊อกทางใต้ จัดที่อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา และป๊อกทางเหนือ จัดที่ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่