เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สมาชิกชมรม อสม.ตำบลจองคำ ครั้งที่ 2/2561 และมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ที่ปฏิบัติงานต่อเนื่อง 30 ปี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน