เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้เปิดการอบรมโครงการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวิทยากรจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ,สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้