เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และนายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมงานเเถลงข่าวกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองในหมอก ตลาดวัฒนธรรม สู่ไทยนิยมยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ชุมชนโหย่งกาด