วันที่ 25 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระวีรกรรมอันกล้าหาญ และ พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561