วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานวันเทศบาลประจำปี 2561 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันเทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง ประธานชุมชนและแขกผู้มีเกียรติ มีการอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาล /มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ทำงานรับใช้ประชาชนร่วมกับเทศบาลตลอดอายุราชการ / กิจกรรมล้างถนน และกั่นตอคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อาวุโส ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน