เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน วันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานวันมุทิตาจิต รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้สูงอายุ จากทั้ง 6 ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และสร้างความตระหนักเรื่องคุณค่าของผู้สูงอายุ ในงานมีการ แห่ขบวนครัวหลู่ ของที่ระลึก แก่ผู้สูงอายุโดยผู้บริหารเทศบาล และแขกผู้มีเกียรติ/การแสดงของผู้สูงอายุแต่ละชุมชน /การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุสุขภาพดี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน