นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และงานป้องกันบรรณเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา