เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กำหนดให้เป็นวันแห่ครัวหลู่ (วันแห่เครื่องไทยทาน) ของประเพณีส่างลอง ประจำปี 2561โดยขบวนจะแห่จากวัดกลางทุ่งไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน