เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา กำหนดเป็นวันรับส่างลอง เวลา 04.00 น. เจ้าภาพส่างลองนำเด็กชายมาแต่งตัวที่วัดกลางทุ่งเพื่อแต่งกายในชุดส่างลอง และรับศีลเข้าร่วมขบวนส่างลอง เคลื่อนขบวนจากวัดกลางทุ่งเพื่อไปขอขมาเจ้าเมือง /พระสงฆ์ตามวัดในเขตเทศบาล / ขอขมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด นายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและผู้ใหญ่ตามสถานที่ต่างๆ