เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน