เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับกรมป่าไม้ พัฒนาที่ดิน ปภ. ไฟป่าและข้าราชการพลเรือน ร่วมโครงการจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่าและผลิตปุ๋ยหมักจากใบไม้ ณ.วัดพระธาตุดอยกองมู โดยมีนายพิสิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้