เทศบาลเมืองเเม่ฮ่อนสอน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้

1.พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ) จำนวน 1 อัตรา
2.พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติงานภารโรง) จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง 3 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ