เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และเเขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิด มอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ