เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมเป็นประธานเปิดโครงการทัศนศึกษา สำรวจธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัว ณ.โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน