เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสาธิตการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ Safety Thailand ณ.ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน