เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดประจำปี 2561 ขึ้น ในระว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มตั้งขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติดของนักกีฬาจากชุมชนภายในเขตเทศบาลและเคลื่อนขบวนไปยังสนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานงานในครั้งนี้