เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนน ตามโครงการ Happiness for All :ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2 ณ.สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน