เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเเข่งขันกีฬาอนุบาลในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.อาคารศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน