นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและกิจกรรมของเด็กโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับในงานโลกใบเล็กของเด็กดอยแม่ฮ่องสอนปี 2560 Small World Maehongson Festival 2017 ณ.บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560