โรงเรียนผู้สูงวัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรำมะสัก จังหวัดอ่างทอง

นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะนักเรียนผู้สูงวัยร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรำมะสัก จังหวัดอ่างทอง ณ.อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560