นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และคณะนักเรียนผู้สูงวัยร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลรำมะสัก จังหวัดอ่างทอง ณ.อาคารสมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560