เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับบุคลากรจากเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมต้อนรับบุคลากรจากเทศบาล ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม