เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย 9 ธ.ค.60

นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประจวบ อาจารพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ