ผู้บริหาร บุคลากรรวมทั้งพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานใน "โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกรักองค์กร สำนึกรักบ้านเกิด" เข้าชมพระเมรุมาศ /นั่้งรถไฟ / เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2560