วงดนตรีมดตะนอย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เล่นดนตรีเปิดหมวกเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์-เสาร์ ถนนคนเดิน บริเวณหน้าวัดจองคำ