เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน