นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ประชารัฐร่วมใจ พัฒนาทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู ต้อนรับเทศกาลออกพรรษา และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยมีส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพัฒนาด้วย ณ บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมู วันที่ 22 กันยายน 2560