นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร โครงการตลาดสดน่าซื้อและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2560 วันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน