ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นรูปวัดพระธาตุดอยกองมู
ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยเจดีย์
2 องค์
เจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย “ จองตองสู่” ในปีพ.ศ.2403 ส่วนเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417
โดย“ พญาสิงหนาทราชา” เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก