ชุมชนตะวันออก

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมืองที่มีคุณภาพ

ชุมชนป๊อกตะวันออก

ประวัติชุมชน
ในอดีตบริเวณที่ตั้งของป๊อกตะวันออกปัจจุบันมีสภาพเป็นทุ่งนา มีบ้านเรือนตั้งอยู่ประมาณ 4-5 หลัง เป็นสวนกล้วย บริเวณสนามบินเดิมเป็นทุ่งนาและป่ารก ต่อมามีชาวไทใหญ่ได้อพยพจากเมืองหมอกใหม่ประเทศพม่ามาอาศัยอยู่ในบริเวณ มีชื่อเรียกในสมัยนั้นว่า “บ้านนาบอน” (ใกล้ริมฝั่งน้ำแม่ฮ่องสอน) บริเวณนี้มีน้ำที่ใช้ในการเกษตรค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ดีมาก (ต้นน้ำอยู่ที่ดอยวิจ่า) ลักษณะบ้านของชาวไทใหญ่ในสมัยนั้นทำด้วยไม้ไผ่ยกพื้นสูง หลังคามุงด้วยตองตึง ชาวไทใหญ่ดังกล่าวมักเดินทางด้วยเท้าเพื่อไปค้าขายกับพม่า ส่วนใหญ่นิยมไปซื้อวัวซื้อควายจากประเทศพม่าแล้วนำมาเลี้ยงหรือขายต่อแก่พ่อค้าวัวค้าควาย

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ : 053-612016   โทรสาร : 053-613010

e-mail : maehongson.municipality@gmail.com